Записник са 004 (четвртог) састанка Уредничког одбора

ЧЕТВРТИ САСТАНАК УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА - ЦРКВЕ УБ

Одржан дана 1
7.01.2013. у 19:00 часова, мала сала црквеног дома

Присуствовали: Милан Ристивојчевић, Душан Петровић, Биљана Живановић, Златомир Перић, Милан Радојчић, Александар Стојановић,

Настави са читањем