СТАНДАРДАН ЧЛАНАК

СТАНДАРДАН ЧЛАНАК

Интенрет презентације Храма Христа Спаситеља

Стандард описује изглед и форматирање чланака на сајту Храма Христа Спаситеља. Да би чланци изгледали јединствено, сви чланови тима се морају придржавати дефинисаног стандарда

ВЕРЗИЈА СТАНДАРДА: 1.1       

ДАТУМ: 25.01.2013.

СТАНДАРД ПОДРАЗУМЕВА:

1)  Да сваки чланак обавезно има насловну слику. Слике су нам изузетно битне и детаљи стандарда о сликама биће у оквиру другог документа (стандарда)

2)  Обавезно писмо у свим чланцима је штампана српска ЋИРИЛИЦА

3)  Стандардан фонт је ARIAL, црне боје слова на белој позадини.

4)  Сваки чланак мора имати наслов. Наслов се пише са свим великим словима. Пример: БОЖИЋ У ХРАМУ ХРИСТА СПАСИТЕЉА. Само код рубрика ПОУКЕ и ПИТАЈТЕ ДУХОВНИКА, наслови се пишу великим и малим словима по правопису српског језика. Наслови се не смеју понављати а треба максимално избегавати и сличност. Изузетак од овога су само ПОУКЕ, јер се тамо као наслов користи име духовника које се пише великим и малим словима у складу са српским језиком.

5) Алиас наслова (УРЛ) мора бити написан латиницом без наших слова и специјалних знакова. Дозвољено је да користите само слова енглеске абецеде (значи нема š, ć, ž, č, đ, ...) са цртицама (-) између речи. УРЛ треба писати свим малим словима. Пример УРЛ-а за ову објаву је: standardan-clanak.

6)  Сваки чланак мора имати ПОДНАСЛОВ. Поднаслов је текст до седам редова који мало опширније разрађује наслов и наговештава шта има у остатку текста. Текст може бити већи од 7 редова уколико по висини не превазилази насловну слику, али ово треба максимално избегавати. Величина фонта је 4(14pt). Поднаслов је обавезно БОЛД. Текст поднаслова мора бити поравнан на обе стране (и на леву и на десну маргину). Велика и мала слова су у складу са правописом српског језика.

7)  Текст испод поднаслова није обавезан (на пример код рубрике ПОУКА не постоји текста ван поднаслова).  Уколико постоји текст, није ограничен количином слова.  Од поднаслова се ОБАВЕЗНО одваја линијом ОПШИРНИЈЕ. Изузетак од овога је уколико уредник има простора поред главне фотографије и поднаслова да убаци и неколико реченица почетка самог текста. Тада се линија ОПШИРНИЈЕ ставља тако да дели текст омогућавајући да се првих пар реченица нађе заједно са поднасловом. Величина фонта је 3 (12pt). Текст може само у деловима да буде БОЛД или ИТАЛИК али је у основи стандардан. Текст се поравнава на обе (и леву и десну) маргине. Нови пасус почиње са једним увученим ТАБУЛАТОРОМ. Велика и мала слова су у складу са правописом српског језика.

8)  Текст куцамо по следећим правилима:

  1. Тачка, запета, двотачка,тачка-запета, узвичник и упитник се увек пишу уз претходно слово, а иза њих следи размак (SPACE). Ово је обавезно због лепог прелома текста који се ради аутоматски.
  2. Пре и после знака навода налази се размак (SPACE).
  3. Пре и после отворене и затворене заграде обавезно иде размак (SPACE). Изузетак од овога је уколико после затворене заграде иде тачка, запета, тачка-запета, узвичник или упитник. Тада се ови знаци пишу одмах иза затворене заграде и следи размак (SPACE).
  4. ENTER/RETURN користи се за раздвајанје параграфа а не текста у реченицама. Сваки параграф почиње мало увученим текстом са ТАБУЛАТОРОМ.

9)  Уколико се чланак најављује за објаву у напред (пример: данас куцамо а подесимо га да се објављује за 3 дана) потребно је променити и време креирања документа на време кад се објављује документ.

10) Датуми у тексту су према важећем календару. Уколико се у документу пише датум у старом календару, то мора бити адекватно назначено. На пример: 24.12.2012. по старом календару.

11)  Сваки чланак мора проћи ЛЕКСИЧКУ проверу стручне особе пре званичног објављивања

12)  Ауторски текст потписује сам аутор. Тај потпис налази се испод  текста, али са поравнањем уз десну ивицу.

 НАПОМЕНА:

У пратећим документима уз овај чланак можете наћи верзију документа прикладну за штампање (PDF документ) под називом:„ЗА ШТАМПУ - СТАНДАРДАН ЧЛАНАК верзија 1.1“.

 Документ уредио

Душан Петровић