OBRADA GRUPE FOTOGRAFIJA - PECAT I REZOLUCIJA

PROČITAJTE uputstvo kako da sa par klikova odjednom obradite više fotografija. Svim izabranim fotografijama jednim klikom postavite naš pečat i promenite im rezoluciju tako da se uklope u naš STANDARD ZA FOTOGRAFIJE.

Za obradu više fotografija koristićemo program Watermark Image. Program se nalazi u ovkiru ovog članka i možete ga skinuti na vaš računar (download) klikom na sledeći link: DOWNLOAD WATERMARK IMAGE. Nakon downloada program instalirajte kod sebe isto kao i svaki drugi program za WINDOWS.Iskljuciti AUTOUPDATE za Watermark image program

Odmah da vam skrenemo pažnju da je kod nas na sajtu nešto starija verzija programa (version 2.1.6.1). Ova verzija programa ima i više nego dovoljno opcija za nas i neće nas uznemiravati raznim porukama i svojim vodenim žigom na našim fotografijama, kao što bi nas uznemiravale novije verzije ovog programa. Znači uputstvo je napisano za korišćenje baš ove verzije 2.1.6.1. pa je preporučljivo da odmah po instaliranju programa na naš računar, podesimo isti da se sam ne UPDATUJE.

Isključivanje automatskog UPDATOVANJA i provere za novijim verzijama programa nalazi se u meniju HELP pa zatim ABOUT. Otvoriće vam se forma kao na slici pored. Potrebno je da deselektujete (ostavite prazni kockicu) pored teksta Check for software update at startup. Nakon toga pritisnite OK i program vas više neće uznemiravati sa željom da se updatuje.

Sledeća pripremna radnja za rad sa programom je da kreirate dva foldera. Jedan folder će biti za fotografije koje obradjujemo (na primer: C:/fotografije_za_obradu) a drugi folder će biti prostor gde se smeštaju fotografije koje program obradi tj. kojima program promeni rezoluciju i doda naš pečat ...(na primer: C:/fotografije_obradjene).

U nastavku, sledi upustvo kako da obradite grupu fotografija kad ste već uradili ranije opisane radnje.

1) Fotografije koje želite da obradite iskopirajte u folder C:/fotografije_za_obradu

2) Uključite program Watermark Image. Ukrakto opisano, program ima tri glavne forme kojima sve definišete.

 

Watermark image - selekcija fotografija za obradu3) PRVA FORMA: FILES TO WATERMARK (pogledajte sliku desno) služi da selektujete koje ćete fotografije da obradite, kao i koju će vam fotografiju program pokazivati kao primer tokom vašeg rada. Pritisnite dugme Directory i onda na vašem disku izaberite C:/fotografije_za_obradu . Tako ste programu rekli odakle će uzimati fotografije koje ce obradjivati.

Zatim sa desne gornje strane imate dugme Select preview image. Tu kliknete i pronadjete bilo koju fotografiju na vašem računaru koju će program samo koristiti da bi vam kroz PRIMER na njoj pokazivao šta ste selektovali od opcija za obradu. Mi smo izabrali jednu fotografiju naše crkve pokrivenu snegom. Ova fotografija je samo primer za vaše opcije i neće biti predmet obrade programa, tako da slobodno izaberete šta vam se najviše svidja da posmatrate kao primer vašeg podešavanja budućeg rada i obrade.

4) DRUGA FORMA: WATERMARK(s) CONFIGURATION (pogledajte sliku ispod) služi za podešavanje vaših opcija šta želite da uradite sa fotografijama. Za naše potrebe dovoljno je da promenimo rezoluciju fotografija i ubacimo naš pečat.

Podesavanje pecatiranja kod WATERMARK IMAGE PROGRAMAU levom gornjem uglu u odeljku WATERMARK izabedremo opciju Use image. Desno od toga pojavljuje se opcija Select image used for watermarking. Vi na vašem računaru pronadjite naš pečat koji smo ranije koristili za pečatiranje fotografija. Ovom pečatu možete definisati i veličinu (u procentima) koja će biti korišćena kod pečatiranja fotografija. U našem primeru to je Watermark size in % podešen na 100%.


Od opcija još imate i providnost vašeg budućeg pečata. Mi smo stavili 25% (opcija Transparenc %). Ukoliko stavite 100% sve će biti providno i ništa se neće videti od pečata. Ukoliko stavite 0, vaš pečat će biti onakav kakav je izvorno i napravljen bez providnosti.

U levom donjem delu forme, nalazi se još jedna opcija kojom definišete poziciju vašeg pečata (Watermark location). Mi smo definisali gornji desni ugao (upper right) kao poziciju našeg budućeg pečata.

Sve što radite, možete pratiti na fotografiji u donjem desnom uglu naše forme. Posle svake opcije, na izabranoj primernoj fotografiji, videće se šta će se u buduće dešavati sa svim vašim izabranim fotografijama. Ovim smo definisali sve vezano za naš pečat, pa možemo preći na sledeću formu.

Promena rezolucije i snimanje fotografija5) TREĆA FORMA: SAVE WATERMARKET PICTURES AS . Na ovoj formi definišemo veličinu (rezoluciju) budućih fotografija kao i mesto gde će naše fotografije biti snimljene nakon što se obrade.

U delu DESTINATION izaberite folder gde će biti smeštene vaše obradjen fotografije. Ranije smo rekli da se napravi C:\fotografije_obradjene, pa to sada i izaberite.

Kvalitet izlaznih fotografija (odnosno stepen kompresije) podešavate u delu Output quality. Postavljena vrednost je 95.

Na samom dnu sa leve strane nalaze se parametri veličine (rezolucije) budućih fotografija (Resize images). Izaberite kvačicu pored Resize Images, zatim i kvačicu pored Maintain aspcet ratio. A za vrednosti With upišite 640 a za vrednosti Height upišite 480.

 

6) Finalna obrada

Za sam kraj ostaje samo da pritisnete dugme START sa desne donje strane. Vaš kompjuter će početi da primenjuje zadatu konfiguraciju na svaku fotografiju koja se nalazi u folderu C:/fotografije_za_obradu i da ih obradjene prebacuje u folder C:\fotografije_obradjene. Po završetku rada vašeg kompjutera, bićete obavešteni i ostaje vas samo da odete u folder sa obrađenim fotografijama i pogledate kako je sve ispalo.

Ukoliko ste nešto pogrešili ili želite da promenite, slobodno prepravite parametre programa i ponovo kliknite na dugme START.

7) SNIMANJE PODEŠAVANJA za neku BUDUĆU OBRADU. Sve što ste uradili na podešavanju, možete i zapamtiti tako da sledeći put program radi po proverenim podešavanjima. Opcija za to je SAVE SETUP AS u FILE meniju programa.

 

NAPOMENA: Treba da znate da vam program WATERMARK IMAGE ne može pomoći oko fotografija koje su pogrešno okrenute, mutne, tamne ili na neki drugi način nepregledne ili neprilične. Za to morate koristiti neke druge programe za obradu fotografija.

 

 

Upustvo napisao

Dušan Petrović