Записник са 021 састанка Уредничког одбора

Записник двадесетпрвог  састанка

Уредничког одбора Интернет издаваштва

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА - ЦРКВЕ УБ
Одржан дана 12.12.2013. у 19:00 часова, мала сала црквеног дома.

Следећи састанак уредништва заказан је за две недеље, у четвртак, 26.12.2013. у 19:00 часова, на истом месту.

Настави са читањем

Записник са 020 састанка Уредничког одбора

Записник двадесетог  састанка

Уредничког одбора Интернет издаваштва

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА - ЦРКВЕ УБ
Одржан дана 28.11.2013. у 19:00 часова, мала сала црквеног дома.

Следећи састанак уредништва заказан је за две недеље, у четвртак, 12.12.2013. у 19:00 часова, на истом месту.

Настави са читањем

Записник са 019 састанка Уредничког одбора

Записник деветнаестог састанка

Уредничког одбора Интернет издаваштва

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА - ЦРКВЕ УБ
Одржан дана
14.11.2013. у 19:00 часова, мала сала црквеног дома.

Следећи састанак уредништва заказан је за две недеље, у четвртак, 28.11.2013. у 19:00 часова, на истом месту.

Настави са читањем

Записник са 018 састанка Уредничког одбора

Записник  осамнаестог  састанка

Уредничког одбора Интернет издаваштва

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА - ЦРКВЕ УБ
Одржан дана 03.10.2013. у 19:00 часова, мала сала црквеног дома.

Следећи састанак уредништва заказан је за шест недеља, у четвртак, 14.11.2013. у 19:00 часова, на истом месту.

Настави са читањем

Записник са 017 састанка Уредничког одбора

Записник  седамнаестог  састанка

Уредничког одбора Интернет издаваштва

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА - ЦРКВЕ УБ
Одржан дана 05.09.2013. у 19:00 часова, мала сала црквеног дома.

Следећи састанак уредништва заказан је за четири недеље, у четвртак, 03.10.2013. у 19:00 часова, на истом месту.

Настави са читањем