Свети Јован Шангајски

У основи свих заповести се налази заповест о љубави. Извршавајући своје грађанске дужности, хришћани морају да имају у виду да тиме доносе корист другима, доприносећи заједничком благостању и морају да се труде не само за лично него и за опште добро.