Свети Јован Шангајски

Сва творевина му приноси благодарење. Небо и земља су се данас здружили у похвалама Њему. Бог је дошао да Своју Творевину спасе од зла и пропасти.