Свети Иларион Троицки

Без Цркве нема користи ни у културном прогресу, ни у сакупљању знања, ни у усавршавању форми политичког и друштвеног устројства. Црква је стиб и тврђава истине.