Св. Игњатије Брјчанинов

Промишљање смирења је најстрашнији вид гордости. Са напором се гордост изгони и онда кад је човек за гордост признаје.