ПОУКЕ - Свети Сава

ПОУКА: Нити користи исправност живота без праве вере у Бога и просвећене, нити нас право исповедање без добрих дела може представити Господу, већ нам треба обоје имати.

 

 

ДУХОВНЕ ПОУКЕ

сајт Цркве Уб