Јован Дучић

Пећински човек се једино бојао јаче животиње него што је он, док данашњеи човек живи у страху од хиљаду привиђења. Углавном, извор његове беде на земљи, јесте страх више од привиђења него страх од стварних могућности.