Божидар Кнежевић

Вера је оно исто за духовни живот човека што је атмосфера за његов телесни живот. Она је свуд око њега; без ње живети не може, а не види је и не осећа.