Св. Николај Жички

Лењост је сасвим супротна природи човековој. Природа човекова је делатна: она тражи да послује, да ради, да зида. Лењост је поуздан знак изнакажености природе код једног човека.